Johan Östberg

Landskapsingenjör J. Östberg AB

Johan Östberg

Johan Östberg är disputerad landskapsingenjör och docent med inriktning på trädinventeringar i urban miljö. Han är bland annat huvudförfattare till Standard för Trädinventeringar i Urban Miljö 2.0, Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen 2.2 och Standard för skydd av träd vid byggnation 2.0. Johan arbetar främst med projektledning och bedömning av träd

Kontakta mig!

info@tradkonsult.se

0046709108101