Johan Östberg

Landskapsingenjör J. Östberg AB

Johan Östberg

Johan Östberg är docent i landskapsarkitektur med inriktning landskapsplanering (erhållen 2018). Johan är även utbildad landskapsingenjör (examensår 2008), har en magister i teknologi (examensår 2008), en doktorsexamen i landskapsplanering (examensår 2013), är ISA Certifierad Arborist (2018), ISA Certified Arborist Municipal Specialist (2020) och har klarat ISA’s riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) (2016 och 2020). Han är bland annat huvudförfattare till Standard för Trädinventeringar i Urban Miljö 2.0, Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen 2.2 och Standard för skydd av träd vid byggnation 2.0. Johan arbetar främst med projektledning och bedömning av träd

Kontakta mig!

info@tradkonsult.se

0046709108101