Anders Busse Nielsen

Trädkonsult

Anders Busse Nielsen

Anders  är disputerad Landskapsarkitekt och Professor med inriktning på träd och buskar som sköts i bestånd. Anders har bistått med råd kring skötseln av träd och buskbestånd i periurbana och urbana sammanhang vid ett flertal tillfällen, bland annat i Alnarps landskapslaboratorium, ett flertal danska kommuner och Växjö kyrkogårdsförvaltnings mer skogslika kyrkogård Hovshaga.