Anders Kristoffersson

Anders Kristoffersson Utveckling AB

Anders Kristoffersson

Anders är disputerad civilingenjör med inriktning på organisation, upphandling och ekonomi. Anders har initierat projektet Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel och han arbetar med uppdrag som projektledning, utbildning och utredning inom upphandling, anläggning och skötsel av utemiljö.