Ida Örnberg

Ida Örnberg

Ida Örnberg är landskapsingenjör, utexaminerad vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp (examensår 2017). Ida har en bakgrund som beställare inom Malmö stad, där hon bland annat har arbetat med förvaltnings-och utvecklingsfrågor i relation till träd i urbana miljöer. Ida arbetar idag som landskapsingenjör på Trädkontoret AB där hon bland annat arbetar med frågor rörande träd och byggnation, trädinventering och riskbedömning. Ida har genomgått ISAs riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification).