Trädkonsult

Om Trädkonsult

Trädkonsult bildades 2014 och drivs av Johan Östberg. Sedan konsultnätverket bildades har vi varit del av många stora projekt runt om i Sverige och vi har genom åren tagit in fler konsulter och utvecklat fler koncept.

Vårt mål

Vårt mål är att alltid vara ledande i det vi gör, vilket betyder att vi lägger stort fokus på utveckling i form av konferenser, nätverksträffar, forskningsprojekt och på att utveckla nya koncept. När du anlitar någon av oss ska du vara säker på att ditt projekt bygger på det allra senaste inom branschen.

Våra medlemmar

Trädkonsult är ett samarbete mellan flera olika konsultfirmor med stor vana att arbeta tillsammans. Trädkonsult har som mål att kunna erbjuda konsulter för alla uppdrag som berör träd i stadsmiljö. Vi erbjuder därför ett flertal konsulttjänster och som kund väljer du själv vilken konsult du vill anlita för det specifika uppdraget.

Vi arbetar forskningsanknutet, vilket bland annat kan ses genom att i många av oss har en forskningsbakgrund eller varit delaktiga i olika forskningsprojekt.

Våra kunder

Vi riktar oss till större förvaltare såsom kommuner, bostadsbolag, myndigheter och kyrkogårdsförvaltningar. Eventuella privatkunder hänvisas därför till andra kollegor inom branschen.