Byggrådgivning

Från vision till färdigt projekt

Byggrådgivning

För er som planerar att anlägga en yta med träd erbjuder vi rådgivning. Som rådgivare granskar vi bygghandlingar och sitter gärna med som expertrådgivare på byggmöten. Ju tidigare i processen desto bättre. Vi ser till så att träden får lämpliga växtbäddar och de bästa förutsättningarna under byggprocessen för att utvecklas till välmående träd. Vi hjälper även till med att välja rätt växtkvalitet för projektet och vägleder i tidsplaneringen för att undvika att träden utsätts för stressfaktorer innan plantering. I samband med rådgivningen erbjuder vi att producera skötselanvisningar för att säkerställa en god etableringsskötsel med möjlighet till adekvat uppföljning

Många gånger går det att undvika framtida fallgropar i ett tidigt skede om en trädkonsult sitter med i planeringsprocessen. Det i sin tur leder till en kvalitetssäkrad slutprodukt och minskade kostnader till följd av eliminering av kommunikationsmisstag och undvikande av felkonstruktioner. 

Vi har erfarenhet av anläggning av ytor med träd både i traditionell parkmark men även på t.ex. gröna tak, innergårdar och i hårdgjorda ytor. 

Ladda ner vårt produktblad här!

Konsulter som tillhandahåller tjänsten