Byggrådgivning

Från vision till färdigt projekt

Byggrådgivning

För er som planerar att anlägga en yta med träd erbjuder vi rådgivning. Som rådgivare granskar vi bygghandlingar och sitter gärna med som expertrådgivare på byggmöten. Ju tidigare i processen desto bättre.

Många gånger går det att undvika framtida fallgropar i ett tidigt skede om en trädkonsult sitter med i planeringsprocessen. Det i sin tur leder till en kvalitetssäkrad slutprodukt och minskade kostnader till följd av eliminering av kommunikationsmisstag och undvikande av felkonstruktioner.

I samband med rådgivningen erbjuder vi att producera skötselanvisningar för att säkerställa en god etableringsskötsel med möjlighet till adekvat uppföljning.

Konsulter som tillhandahåller tjänsten