Ekonomisk värdering

Ekonomisk värdering

Vi erbjuder flera olika typer av ekonomisk värdering av träd. Om ni behöver hjälp att räkna ut återanskaffningskostnaden för trädet, exempelvis om vid skador eller olovlig fällning så använder vi Alnarpsmodellen 2.2.

Vi kan också hjälpa er beräkna värdet av ekosystemtjänster genom det internationellt erkända programmet i-Tree Eco.