Ekonomisk värdering

Ekonomisk värdering

Vi erbjuder flera olika typer av ekonomisk värdering av träd. Vi inventerar de aktuella träden och utför sedan en ekonomisk beräkning på deras värde. Vår bedömning presenteras sedan i en utförlig rapport.

Om ni behöver hjälp att räkna ut återanskaffningskostnaden för trädet, exempelvis om vid skador eller olovlig fällning så använder vi Alnarpsmodellen 2.2.

Betydelsen av att kunna ekonomiskt värdera träd är ett viktigt redskap för att dels kunna försvara trädens betydelse, men även för att hindra skadegörelse eller sätta viten vid byggnation.

Vi kan också hjälpa er beräkna värdet av ekosystemtjänster genom det internationellt erkända programmet i-Tree Eco.

Ladda ner vårt produktblad här!