Träd- & Platsförslag

(plantable spots)

Träd- & Platsförslag (plantable spots)

Att plantera stadsträd klimatanpassar er stad.
Men för att kunna dra nytta av trädens ekosystemtjänster krävs det att träden trivs på platsen och därmed kan bli stora och gamla.

Vi hjälper er hitta rätt träd till rätt plats genom att ge skräddarsydda förslag på trädarter att plantera utifrån platsens förutsättningar,
framtida utmaningar och estetik.

Våra förslag presenteras i digitala visualiseringar för varje träd med motivering till varför trädet är lämpligt och vad det kan bidra med till platsen.

Varför är det viktigt att plantera träd?
• Träden sänker temperaturen i staden
• Tar upp koldioxid och luftföroreningar
• Bidrar till biologisk mångfald
• Främjar invånarnas hälsa

FN:s satsningar Tree Cities of the World och Trees in Cities Challenge motiverar städer runtom i världen till att plantera träd
för att bekämpa klimatförändringarna.
Läs mer här:
https://treecitiesoftheworld.org/
https://treesincities.unece.org/

Ladda ner vårt produktblad här!