Gestaltning

Gestaltning

Träd spelar ofta en viktig gestaltningsmässig roll i olika utemiljöer. De skapar karaktär och rumslighet i byggda miljöer såsom bostadsgårdar, gågator och torg. Träd förstärker även formspråk och riktning utmed städernas gator eller vägar ute i landskapet samt utgör viktiga inslag i parker och trädgårdar.

Utöver de gestaltningsmässiga egenskaperna innehar träden även flera funktionella egenskaper, däribland skapar de ett förbättrat stadsklimat. En väl genomarbetad gestaltning i kombination med rätt trädval är avgörande för upplevelsen av en plats och hur väl den fungerar skötselmässigt.

Våra konsulter erbjuder hjälp med gestaltning och trädval, det kan exempelvis röra sig om rådgivning, skissförslag eller detaljprojektering av utemiljöer.

Ladda ner vårt produktblad här!