i-Tree Canopy (trädkronstäckning)

i-Tree Canopy (trädkronstäckning)

Träd bidrar till att göra våra städer mer behagliga att bo i, genom att exempelvis ge skugga under varma dagar, minska mängden dagvatten som belastar VA-ledningar, minska buller och rena luften.
Träden ger oss även estetiska värden såsom blomning och höstfärger vilket ökar attraktionskraften för fastigheter i trädrika områden, samtidigt som de är av stor vikt för humlor, bin och andra insekter.

Genom att ha en stor andel grönska i staden ökar människors välbefinnande, samtidigt som viktiga ekosystemtjänster bevaras och utvecklas. Ett sätt att mäta mängden grönska i ett område är att mäta trädkronstäckningen.

i-Tree Canopy är ett digitalt verktyg som vi använder för att mäta trädkronstäckningen i ett område och analysera vad resultatet innebär för området samt vad träden kan göra för stadsklimatet och för människorna som bor där. i-Tree Canopy ger kvantitativa värden på trädens upptag av föroreningar och fördröjning av dagvatten samt ett monetärt värde på dessa ekosystemtjänster.

Resultatet från trädkronstäckningen kan visa på möjligheter till utveckling och förbättring av den nuvarande situationen, och åtgärder kan utformas för att öka ekosystemtjänsterna och på så vis kunna förbättra levnadsmiljön. Att använda i-Tree Canopy är därför ett bra verktyg som lägger grunden för att ta fram en konkret trädplan för området.

Ladda ner vårt produktblad här!