Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel

Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel

Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel är ett viktigt redskap för att kunna bedriva en seriös och effektiv kyrkogårdsverksamhet. 

Sedan 2008 har våra konsulter bedrivit forskning kring detta område, vilket gör att vi har en god grund att stå på. De deltagande förvaltningarna bestämmer helt själva hur mycket data de vill rapportera in, men såklart får de förvaltningar som rapporterar in mycket data även mer nytta av projektet.

Konsulter som tillhandahåller tjänsten