PiCUS Treetronic undersökning

PiCUS Treetronic undersökning

För att kunna få en uppfattning av om det finns hålrum och/eller rötangrepp i träd finns det ett flertal metoder som kan användas. Vi använder en så kallad PiCUS Sonic Tomograph för undersökningen av träden. Denna undersökningsmetod ger inte några skador på träden utan använder ljudvågor för att detektera förekomsten av hålrum eller rötangrepp. Metoden ger en tvådimensionell bild över hela den undersökta skivan av trädet, vilket ger en god bild över eventuella hålrum eller ett rötangrepps utbredning.

Efter undersökningen sammanställer vi resultatet i en rapport där vi även ger rekommendationer kring eventuella åtgärder och vidare undersökningar.

Ladda ner vårt produktblad här!