Riskbedömning

Riskbedömning

Frågan om de eventuella risker som kan finnas förknippade med träd i urban miljö blir vanligare och vanligare. Det kan röra sig om allt från enskilda träd ägda av privatpersoner, till större trädbestånd på kommunal eller annan offentlig mark.

Våra konsulter arbetar helt oberoende, vilket betyder att de inte har någon ekonomisk vinning i att bevara eller låta ta ner trädet.