Riskbedömning

Riskbedömning

Frågan om de eventuella risker som kan finnas förknippade med träd i urban miljö blir vanligare och vanligare. Det kan röra sig om allt från enskilda träd ägda av privatpersoner, till större trädbestånd på kommunal eller annan offentlig mark.

Våra konsulter arbetar helt oberoende, vilket betyder att de inte har någon ekonomisk vinning i att bevara eller låta ta ner trädet. 

Vi använder oss av TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification), vilket är ett system för bedömning av riskträd. Det är framtaget av ISA (International Society of Arboriculture) och är en internationellt vedertagen metod.

I samråd med er väljer vi vilken bedömningsnivå vi ska utföra. Vi kan göra visuella bedömningar men har även möjlighet att göra djupare analyser med hjälp av verktyg som PiCUS Sonic Tomograph.

Ladda ner vårt produktblad här!