Trädflytt

Trädflytt

Flyttning av träd blir allt vanligare i och med exempelvis ombyggnationer och nyprojekteringar och det finns många fördelar med en sådan insats. Genom att flytta och återplantera träd kan de direkt skapa en uppväxt grön miljö och bidra med ekosystemtjänster och karaktär, något som tar lång tid att uppnå med nyplanterade mindre träd. Trädens sociala och estetiska värde går då inte förlorat utan kan leva vidare på annan plats. Det kan även vara en ekonomisk fördel att flytta träd istället för att köpa nya, då träd i samma storlek från plantskola kan vara ett mer kostsamt alternativ.

För att träden ska klara dessa flyttar krävs kunnig personal och rätt utrustning. Våra konsulter har mångårig erfarenhet och har ett väl inarbetat samarbete mellan Nordisk Trädflytt och Europas ledande företag inom området, tyska firman Opitz International.

Flyttning av träd upp till ett stamomfång på 130 cm görs med specialdesignade grävaggregat upp till 3 m i diameter.
Vi har även kompetens och erfarenhet av att flytta mycket stora träd (>130 cm i stamomfång). Träden förbereds då en till två växtsäsonger och därefter kan träden flyttas med kran.

Vilka riktar vi oss till?

Våra konsulttjänster riktar sig endast till större organisationer och inte till privatpersoner. Om du är privatperson hänvisar vi därför till någon din lokala arborist eller att du tar direktkontakt med ett trädflyttningsföretag.

Ladda ner vårt produktblad här!