Trädflytt

Trädflytt

Flyttning av träd blir allt vanligare i och med exempelvis ombyggnationer och nyprojekteringar. För att träden ska klara dessa flyttar krävs kunnig personal och rätt utrustning. Våra konsulter har mångårig erfarenhet och har ett väl inarbetat samarbete mellan Nordisk Trädflytt och Europas ledande företag inom området, tyska firman Opitz International. Flyttning av träd upp till ett stamomfång på 130 cm görs med specialdesignade grävaggregat upp till 3 m i diameter.
Vi har även kompetens och erfarenhet av att flytta riktigt stora träd (>130 cm i stamomfång). Träden förbereds då en till två växtsäsonger och därefter kan träden flyttas med kran.