Trädinventering

Från planering till användning

Trädinventering

Trädinventeringar används inom ett stort antal områden och av många aktörer. Trots detta är det ytterst få som använder inventeringarna till sin fulla potential och det finns även osäkerhet kring hur olika parametrar, såsom risk, vitalitet och skador ska bedömas.

Våra konsulter har stor erfarenhet av alla skeden i en trädinventering, från planering, verkställande och användning!