Utbildningar

Utbildningar

Vill du öka kompetensen på din avdelning, personal eller organisation? Våra konsulter har stor erfarenhet i att hålla i utbildningar, seminarium och workshops.

Att vidareutveckla den befintliga kompetensen är viktigt för att hålla sig uppdaterad om nya metoder inom den gröna sektorn. En ökad kompetens kan öka er lönsamhet och stärka er konkurrenskraft.

Några av de utbildningar vi bedriver är:

  • Ekonomisk värdering av träd
  • i-Tree värderingar
  • Markfrågor
  • Riskbedömning
  • Skydd av träd vid byggnation

Ladda ner vårt produktblad här!