Utbildningar

Utbildningar

Vill du öka kompetensen på din avdelning, personal eller organisation? Våra konsulter har stor erfarenhet i att hålla i utbildningar, seminarium och workshops.

Några av de utbildningar vi bedriver är:

  • Ekonomisk värdering av träd
  • i-Tree värderingar
  • Markfrågor
  • Riskbedömning
  • Skydd av träd vid byggnation