Växtbäddsrenovering

Växtbäddsrenovering

Växtbäddsrenovering syftar till att skapa bättre förutsättningar för stadsträd med dålig växtplats. Denna metod bygger på att man rekonditionerar växtplatsen närmast trädet utan att ta bort trädet. Metoden är utvecklad i Tyskland med syfte att bryta en tillbakagående livsprocess och rädda träd med dålig vitalitet. En ståndortsförbättring gör att träden blir friskare, grönare och får en fylligare kronvolym.

Träd som kan bli gamla och växa sig stora bidrar med fler ekosystemtjänster vilket gynnar miljön och klimatet i staden. Detta gör att en växtbäddsrenovering är en god investering för framtiden i staden.

Vi hjälper er planera och utforma lämpliga växtbäddsrenoveringar som passar era och trädens behov.

Ladda ner vårt produkt blad här!