Trädkonsult

-Green space network

Trädkonsult

-Green space network

Trädkonsult är ett samarbete mellan flera olika konsultfirmor med stor vana att arbeta tillsammans. Trädkonsult har som mål att kunna erbjuda konsulter för alla uppdrag som berör träd i stadsmiljö. Vi erbjuder därför ett flertal konsulttjänster och som kund väljer du själv vilken konsult du vill anlita för det specifika uppdraget. Vi arbetar även forskningsanknutet, vilket bland annat kan ses genom att i princip samtliga konsulter även är forskare eller delaktiga i forskningsprojekt.

Våra tjänster

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Alla tjänster

Våra konsulter

Våra konsulter kan tillsammans ge er en helhetslösning

Alla konsulter